З 2017 року у цивільному та адміністративному процесі відбулися зміни, які стосуються порядку та розміру відшкодування судових витрат, у тому числі коштів, які були сплачені адвокату за надання правничої допомоги.

До цього часу пересічні громадяни вважають, що за послуги адвоката доведеться платити самостійно, оскільки максимальний розмір таких витрат обмежений державою і далекий від фактичних витрат на такі послуги. Дійсно, до 2017 року розраховувати на компенсацію всіх витрат не було сенсу, а суд стягував з переможеної сторони максимум 1000-2000 грн. витрат на правову допомогу.

Проблематика вказаного питання полягала у дії, в той час, Закону України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах». Вказаним законом було визначено, що розмір витрат на правову допомогу не може перевищувати 40 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих  процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді.

Простіше кажучи, оплата послуг юриста або адвоката значно перевищувала суму, яку можна було повернути з переможеної сторони (Позивача або Відповідача).

На даний час Закон України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» —  втратив чинність.

Тобто сторона у справі не обмежена у розмірі стягнення з протилежної Сторони витрат на правову допомогу. Однак, такий розмір має бути об’єктивним та розумним і залежати від складності справи та обсягу виконаної адвокатом роботи.

Так, статтею 133 Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПК України) передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати:

  • на професійну правничу допомогу;
  • пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;
  • пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;
  • пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її  розгляду.

Згідно ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову — на відповідача; 2) у разі відмови в позові — на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову — на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стягуються на її користь із сторони, визначеної відповідно до вимог цієї статті, залежно від того заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.

Відповідно до ст.137 ЦПК України, за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути спів мірним із:  1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Для прикладу: Стягується борг у розмірі 10000 грн. За такий позов сплачується судовий збір – 700 грн. та послуги адвоката – 6000 грн.

Отже, у разі задоволення позову, рішенням суду має бути стягнуто з Відповідача 16700 грн., з яких:

10000 грн. боргу + 700 грн. судового збору + 6000 витрат на правничу допомогу.

Таким чином, всі витрати понесені, у нашому випадку, Позивачем у зв’язку із розглядом справи будуть йому повернуті Відповідачем (протилежною стороною у справі).

Підсумовуючи вищевикладене, гроші не мають ставати перепоною звернення до суду за захистом своїх прав та інтересів, а Стороні у справі потрібно користуватися повним обсягом наданих законом прав, у тому числі і щодо компенсації судових витрат.

 

Джерело:http://Protokol