У зверненнях до експертів Експертно-дослідної служби України вагому частку займають запити щодо проведення експертного дослідження у досудовому порядку. І це не дивно, оскільки експертне дослідження є єдиним варіантом звернення до експерта, якщо судовий процес не розпочато. Озброївшись інформацією, що надається в результаті дослідження, замовник може краще будувати стратегію подальших дій з тих чи інших питань чи проблем, що у нього виникли.

Слід зазначити, що відповідно до Інструкції №53/5 від 08.10.1998р. «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (далі – Інструкція №53/5), експертні дослідження виконуються в порядку, передбаченому для проведення судових експертиз, в т.ч. потребують спеціальних знань та використання методів судової експертизи. Хід і результати таких досліджень викладаються у висновку експертного дослідження.

Висновок експертного дослідження складається за структурою та змістом як і висновок експерта.

Підставою для проведення експертного дослідження є письмова заява (лист) замовника (юридичної або фізичної особи) з переліком питань, які підлягають вирішенню, а також об’єктів, що надаються для дослідження.

Отже, розглянемо основні переваги звернення до експерта для проведення експертного дослідження.
Експертне дослідження не менш важливе, ніж експертиза, за певних умов:
— необхідність спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, без яких неможливо встановити відповідні обставини;
— необхідність отримання об’єктивної, повної та обґрунтованої інформації щодо обставин, що потребують аналізу;
— потреба отримання додаткових аргументів для можливості формування позиції та подальших дій для вирішення проблем, які мають чи можуть мати місце;
— необхідність формування позиції сторони до початку судового процесу (якщо судовий процес ще не розпочато);
— бажання швидко вирішити певні питання сторін без відкриття судового провадження через досягнення взаємної згоди (наприклад, шляхом переговорів);
— бажання сторін уникнути зайвих фінансових витрат.

Що спільного між експертним дослідженням та експертизою і чим вони відрізняються?

1) експертне дослідження, на відміну від експертизи, може бути підготовлено поза судовим процесом, тобто коли судове провадження ще не розпочато;
2) під час судового розгляду експертне дослідження має доказову силу таку ж, як і експертиза;
3) зміст і структура висновку експертного дослідження та експертизи не відрізняються;
4) підхід експерта до здійснення експертного дослідження (а саме надання об’єктивного, повного та обґрунтованого висновку щодо обставин, що потребують аналізу) такий самий, як і до формування експертизи для суду;
5) дослідження здійснюється лише на замовлення, а експертиза, як на замовлення сторони судового процесу, так і призначається судом.

Переговори у досудовому вирішенні спорів

Як вбачається з вищевикладеного, одною з основних цілей замовлення експертного дослідження є можливість ведення конструктивного діалогу між сторонами в переговорах. Іншими словами, результати експертного дослідження мають вагомий вплив на результат переговорів між сторонами.
Переговорами можна назвати процес обговорення певної проблеми, в яку залучені сторони, з метою досягнення спільного рішення. Досудове врегулювання спору допоможе вирішити спірні питання за допомогою домовленостей, не доводячи справу до суду.
Ведення переговорів для досудового вирішення спорів має певні переваги у порівнянні з судовою формою захисту прав, а саме:
— можливість сторін вільно розпоряджатися своїми правами (тобто, сторони мають вибір щодо представлення доказів, вибору посередника, заявлення клопотання, подання скарги та ін.);
— можливість самостійного контролю сторонами процесу та результату переговорів;
— у порівнянні з судовим розглядом справ сторони позбавлені зайвих фінансових витрат;
— досудове вирішення справ характеризується простотою процедури розгляду справи, що в свою чергу дає змогу зекономити час для вирішення суперечностей.

Джерело: ua-expert.com