З’явилось одне важливе рішення, яке може бути використано позичальниками у війні з банками. Так, 10.04.2019 року Велика Палата Верховного Суду у своїй Постанові у справі № 726/1538/16-ц прийшла до висновку, що реалізувати статтю 38 Закону України «Про іпотеку» на підставі рішення суду на момент чинності Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» – не можна.

Мораторій є відстроченням виконання зобов’язання, а не звільненням від його виконання. Відтак мораторій на стягнення майна, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, установлений Законом, не передбачає втрати кредитором права на звернення стягнення на предмет іпотеки (застави) у випадку невиконання боржником зобов’язань за договором, а лише тимчасово забороняє примусово стягувати (відчужувати без згоди власника) цей предмет іпотеки (застави).

Крім того, згідно з пунктом 4 Закону № 1304-VII протягом його дії інші закони України з питань майнового забезпечення кредитів діють з урахуванням його норм.

Вказаний Закон є правовою підставою, що не дає змоги органам і посадовим особам, які здійснюють примусове виконання рішень про звернення стягнення на предмет іпотеки та провадять конкретні виконавчі дії, вживати заходи, спрямовані на примусове виконання таких рішень стосовно окремої категорії боржників чи іпотекодавців, які підпадають під дію положень цього Закону на період його чинності.

Рішення ж суду в частині звернення стягнення на предмет іпотеки на час дії Закону не підлягає виконанню.

На цій підставі Велика Палата Верховного Суду погодилась з рішеннями судів попередніх інстанцій та відмовила в задоволенні позовних вимог Банку.

Можливо зазначене судове рішення є доволі очевидним і в котре підтверджує, що не можна звертати стягнення на мораторійну іпотеку, проте, воно є доволі потрібним, оскільки Банки та Фінансові компанії часто зловживають своїми правами та звертають стягнення на об’єкти на які звертатися стягнення не можна. За допомогою цього правового висновку позичальникам буде набагато простіше захистити свої права в судовому порядку.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/81287597

Нужна помощь адвоката?

Я всегда на связи, звоните:

+380936109310

+380952293390

Ваш адвокат Арсен Маринушкин.